VASIANOVYCH, H. .; BUDNYK, O.; KLEPAR, M. .; BESHOK, T. .; BLYZNYUK, T. .; LATYSHEVSKA, K. . PRAGMATISM IN PHILOSOPHY OF INCLUSIVE EDUCATION STUDIES AND PROBLEMS OF TEACHER TRAINING. Revista Inclusiones, p. 59-73, 11 ene. 2021.