(1)
Jakubovskaya, I. .; Makunina, O. .; Bykov, E. .; Kraynik, V.; Kolokoltsev, M. .; Romanova, E. . TEENAGER’S RESPIRATORY SYSTEM VALUES DYNAMICS . INCLU 2020, 426-439.