(1)
Vasianovych, H. .; Budnyk, O.; Klepar, M. .; Beshok, T. .; Blyznyuk, T. .; Latyshevska, K. . PRAGMATISM IN PHILOSOPHY OF INCLUSIVE EDUCATION STUDIES AND PROBLEMS OF TEACHER TRAINING1. INCLU 2020, 59-73.