(1)
Novozhenov; Baipakov; Savelieva; Sydykov. INNOVATIONS IN THE ANCIENT COMMUNICATION NETWORK . INCLU 2020, 548-561.