[1]
Vasianovych, H. , Budnyk, O., Klepar, M. , Beshok, T. , Blyznyuk, T. y Latyshevska, K. 2021. PRAGMATISM IN PHILOSOPHY OF INCLUSIVE EDUCATION STUDIES AND PROBLEMS OF TEACHER TRAINING. Revista Inclusiones. (ene. 2021), 59-73.